האיגוד לספורט הניווט בישראל

Israel Orienteering Association

together
<-- לחץ כאן לתפריט

רשימת קבוצות לתחרות שליחים אליפות המועדונים


מועדוןקטגוריהמס קבוצה123
אסא תל אביבפתוחה304סגל זףשפר שחרזורע אלון
אסא תל אביבפתוחה305וינשל יואבישראלי עומרמנור נועם
אסא תל אביבפתוחה306שפי יוחאיורבין עודדכהן נמרוד
אסא תל אביבפתוחה307חלבה אמיררביד משהרביד יואב
אסא תל אביבפתוחה308מיש שיבר-גד יזהראליאס גיל
אסא תל אביבפתוחה309טל אביבקליינמן יניבטייטר ארתור
אסא תל אביבפתוחה310הולנדר חןהולנדר אלוןקצפ רוי
אסא תל אביבפתוחה311רביד דניקלדרון זיולבד אנטון
אסא תל אביבנשים312ורבין אסיהגרינברג אניהסגל יעל
אסא תל אביבנשים313טל-מסינג טיאןמסינג ענת סיפוריםטל-מסינג אריאל
אסא תל אביבנשים314קלמנוביץ מי-טלרביד דליהחלבה תמר
אסא תל אביבותיקים315גרינברג גילגלילי גיארביד נעמי
אסא תל אביבותיקים316פלוטקין רוןגלזר אילןפרידמן אלכס
אסא תל אביבנוער317זורע טלטייטר יאנהאליאס מעין
אסא תל אביבנוער318שפר שיריף הגרבר-גד יואב
אסא תל אביבנוער319קליינמן נדבגלזר אוהדכרמלי שגב
גלילפתוחה320שמלא יאיררינת גילקוזלוב אלכסנדר
גלילפתוחה321ריינהרץ יניבמינדל-הוכמן ברקבולוטני מיכאל
גלילנשים322יופה קטרינהלוי שנילוי כרמל
גלילנשים323לוינקרון זהבהריינהרץ אוריתלפושנר לובוב
גלילותיקים324יופה פבלאבנר עוזיצ'יזיק דן
גלילותיקים325אבוגני שמואלפרישפלס ג'יםשקד יוסי
גלילנוער326האופטמן עמיתסונדק עמיתלוינסון יהונתן
יזרעאלנשים356יסעור גלאילן גאיהסט עומר
יזרעאלנשים357יסעור ענברזילברשטיין נגהזילברשטיין נעמה
יזרעאלותיקים360מינצר צפרירבן-שטרית מאיראילן יעקב
יזרעאלותיקים361יבסייב אריהשמואלי אשרארד ארז
יזרעאלותיקים362יסעור נירצוק אילןביאר אביחי
יזרעאלנוער363יבסייב אדרשדמי גאיהשוורצמן אמיר
יזרעאלפתוחה364יסעור ניצןעברי מתןיסעור רתם
יזרעאלפתוחה365סט כרמלבן יוסף דולביופיטר רותם
יזרעאלנשים366ארצי נעהדה קוסטא ענבראשכנזי גנית
יזרעאלפתוחה367ארצי ירוןאברהם דקלאברהם רגב
יזרעאלפתוחה368פניני תומרשמואלי מופזשמואלי חן
יזרעאלפתוחה369פלדמן שלוויינר תומראלקחר עידן
יזרעאלפתוחה370אשכנזי אסףיוחנן גיאחזן גדעון
יזרעאלותיקים371סט שישוויצר עוזיעמר איציק
יזרעאלותיקים372שמואלי נוריתדה-קוסטה רוניסגל עמוס
יזרעאלפתוחה373קמרון אמירברעם גיאדנק שחר
עמק חפרפתוחה279סירוטוב יבגנימרצ'נקו אלכסייגולדנר יקיר
עמק חפרותיקים280פרצ'ונוק דמיטריבן הרים טלמורג בועז
עמק חפרנוער281אשל סהריוגב מתןיוגב אוהד
עמק חפרפתוחה282ירדן גלעדאוזן דרורסלומון נעם
טכניון כרמלנשים330ברבינג נעהמאיר ענתמאירקוביץ סופיה
טכניון כרמלנשים331שינדלר לידיברקוביץ מרבשינדלר-ברגמן יהודית
טכניון כרמלותיקים332ברג דודברקוביץ עמירןוידר יואב
טכניון כרמלנוער333זיגמונד רועילוי מעייןאלפרט רועי
טכניון כרמלנוער334בר-אהרוני הללבברסקי טוםג'ייקובס יהונתן
טכניון כרמלנוער335דרור הרניר אשד טלטייכמן צוף
טכניון כרמלנוער336דרור עזקולטון דיןעברי עידו
טכניון כרמלפתוחה337גפן גושרם שיכהן תומר
טכניון כרמלפתוחה338הרשמן שחרצופה איתיצופה אופק
לב השרון-מנשהנשים258נוימן נעהשחר-נוימן ענתנוימן דפנה
לב השרון-מנשהנשים263מייר-גור תמריוגב דפנהמצפון גאיה
לב השרון-מנשהנוער264מצפון פלגיוגב מעיןמצפון אמיר
לב השרון-מנשהנוער265אליאש אוריוגב שחרשרון יותם
לב השרון-מנשהנוער266גור אופירברן עידוגור ליאור
לב השרון-מנשהותיקים267ברקאי עזראבר יהודה יונתןלוז יואב
לב השרון-מנשהותיקים268צפורי דרורסגל דוידיוולשטיין דן
לב השרון-מנשהותיקים269גולן עוזיצפורי אבנרקוצר אנדרה
לב השרון-מנשהותיקים270פאר יוסיאולייניק אלישעקוצר עמוס
לב השרון-מנשהותיקים271שור מוטישור אריקדודלזק צביקה
לב השרון-מנשהותיקים272ברן חמיזזינסקי אנריקונחאיסי יגאל
לב השרון-מנשהפתוחה273כצמן אדיגרנט עופרלדרר חגי
לב השרון-מנשהפתוחה274יוגב רותםזמיר סלעסגל ערן
לב השרון-מנשהפתוחה275ברקאי סתיועין דר מתןפלג עומר
לב השרון-מנשהפתוחה276נהרי צחראפרת ירוןגור אלעזר
לב השרון-מנשהפתוחה277יוגב רביבמצפון גיוראשחר ליעד
לב השרון-מנשהפתוחה278גרנט רועילום דולבגולן סתיו
חבל מודיעיןנוער339מנור אליהשביב עינבשכטר רותם
חבל מודיעיןנוער340מאירוב עופרסלפק אדרסרגה אורן
חבל מודיעיןנשים341ויסמן עדילוי-גורי סיגלמלכה נופר
חבל מודיעיןנשים342טויג גיליעבודי נועהשביב מיכל
חבל מודיעיןנשים343ספיר אביטלשביב מעיןרגב יעל
חבל מודיעיןפתוחה344מנור איתיאריאל אביעדנתנאל יובל
חבל מודיעיןפתוחה345איזביצקי גלשכטר דביריצחקי עמית
חבל מודיעיןפתוחה346פרנטה מאוראיזביצקי עוזהלחמי אבנר
חבל מודיעיןפתוחה347שביב רןגוטמן רעיסרגה אלי
חבל מודיעיןותיקים348לוי יוסיתלם איתיאלשחר יוסי
חבל מודיעיןותיקים349ויסמן שאולויינר עמיתעמיעז איתן
חבל מודיעיןותיקים350זיינפלד עופרמירב איתיפנפיל אבי
חבל מודיעיןותיקים351מנור משהנתנאל אילנחושתן ירון
חבל מודיעיןותיקים352ונדל עמריחובב שימיטויג רון
חבל מודיעיןפתוחה353שמע נתיגנוסר תומרגנוסר נדב
חבל מודיעיןפתוחה354סלפק אלוןהלחמי ליאורליאור איל
חבל מודיעיןנוער355הראל איתמרסרגה עידוליאור עמית
השרוןנוער292מינסקי עדיקלקשטיין יובלנוסבוים עמרי
השרוןנשים293קלקשטיין ברנוסבוים שרוןליפמן יעל
השרוןנשים294הימן יונהקלקשטיין גליתחנטקוב מריה
השרוןותיקים295הימן רזכספי שיהימן רפי
השרוןותיקים296ליפמן רמיבוכבינדר מודיכהנא איתן
השרוןותיקים297יעקבי אלישעדפני אהודבלגלי רן
השרוןותיקים298שפי שאולאשל חגימינסקי מנחם
השרוןפתוחה299גריף דניאלכהנא אלוןנוסבוים נדב
השרוןפתוחה300הימן אילסגל תוםליפמן אשל
השרוןפתוחה301ניסים יונתןלוגרנר מתייעקבי ארם
השרוןפתוחה302מלץ אביקלקשטיין נירמינסקי אבי
השרוןפתוחה303יפה מורגוברדובסקי ולדיסלבגנדלמן אייל
אסא ירושליםפתוחה259קאופמן אסףמרסר שיבן-דור יואב
אסא ירושליםפתוחה262מה-טוב יואברז-רוטשילד דניאלשגיא ניב2
אסא טכניון חיפהנשים283מאירקוביץ מארינהפיין נרייזרעאלי טלאל
אסא טכניון חיפהפתוחה284שפירא אורןדבש אורייאיר אור
אסא טכניון חיפהפתוחה285אור זהרבן שעיה נירקפל גיל