האיגוד לספורט הניווט בישראל

Israel Orienteering Association

<-- לחץ כאן לתפריט

הנהלת האיגוד

יושב הראש, הנהלת האיגוד וחברי הוועדות נבחרים אחת לשנתיים על ידי חברי האיגוד באסיפה הכללית על פי המוגדר בתקנון האיגוד. תפקידי חברי ההנהלה נגזרים ממטרות האיגוד והיעדים שהנהלת האיגוד קבעה לעצמה. הנהלת האיגוד נפגשת באופן קבוע אחת לחודש, לרוב במשרדי איגוד הניווט. פרוטוקלי הנהלה מפורסמים באופן קבוע באתר האיגוד לעיון החברים והציבור

חברי ההנהלה

דודלזק צביקה

דודלזק צביקה

נשיא האיגוד

טלפון:
נועם רביד

נועם רביד

יושב ראש האיגוד

טלפון: 052-9246327
רן שביב

רן שביב

גזבר

טלפון: 052-5202022
עופר אביטל

עופר אביטל

רכז הדרכה

טלפון: 052-2834724
גנית אשכנזי

גנית אשכנזי

טלפון: 054-6621018
רותי אלוש

רותי אלוש

טלפון: 050-5525774
יוליה לוי

יוליה לוי

טלפון: 052-3265132
דודי גורין

דודי גורין

טלפון: 054-3035116

תפקידים נוספים

עודד ורבין

מנהל תפעול ורכז מקצועי

טלפון: 054-6597974

אנריקו זזינסקי

מזכיר

טלפון: 052-8796538

חברי ועדת ביקורת

קובי מצגר

קובי מצגר

חבר ועדת ביקורת

טלפון: 054-6839778
יוני יעקובי

יוני יעקובי

חבר ועדת ביקורת

טלפון: 054-5723600

חברי ועדת אתיקה

אפק גול

חבר ועדת אתיקה

טלפון: 050-9612465

אלי סרגה

חבר ועדת אתיקה

טלפון: 054-4778111

אלכס ליפוביץ

חבר ועדת אתיקה

טלפון: 054-5986439

רז שלמה

חבר ועדת אתיקה

טלפון: 054-4868419