האיגוד לספורט הניווט בישראל

Israel Orienteering Association

<-- לחץ כאן לתפריט

ארכיון חדשות

הזמנה לאסיפה הכללית השנתית
חדשות חדשות 03/06/2022
האסיפה הכללית השנתית של איגוד הניווט תתקיים ב-6 ביולי, יום רביעי, בשעות הערב, באמצעות זום.

קישור לזום: כאן
 
חבר.ת איגוד שמעוניין.ת להעלות נושא לסדר היום (שינויי תקנון או החלטות לאסיפה) או לסעיף "שונות" מתבקש.ת לשלוח על כך מייל למשרד האיגוד, עד 6/6 (ולוודא קבלתו).
נשים וגברים חברי איגוד, המעוניינים לתרום לקידום ספורט הניווט במסגרת ההנהלה, מוזמנים לשלוח מייל למשרד האיגוד להעלאת מועמדות עד לתאריך 25/6.

במסגרת האסיפה יתקיימו בחירות מיוחדות להנהלת האיגוד, להוספת חבר ו/או חברת הנהלה חדשים, בהתאם לתקנון האיגוד ולדרישות מינהל הספורט. כמו כן, יתקיימו בחירות מיוחדות להוספת חבר/ה לוועדת האתיקה והמשמעת.

סדר היום:
19:00 - מועד רשמי לתחילת האסיפה (מותנה בנוכחות 2/3 מחברי האיגוד, דבר שלא קרה מעולם)
20:00 - מועד התחלה בפועל
- פתיחה ע"י יו"ר האיגוד
- בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה
- הצגת דו"ח יו"ר האיגוד ואישורו
- הצגת דו"ח כספי לשנת 2021 ואישורו, ואישור רו"ח האיגוד
- הצגת דו"ח ועדת הביקורת ואישורו
- הצגת דו"ח מילולי ואישורו
- דיון בהצעות שהוגשו לסדר היום (שני שינויי תקנון ביוזמת ההנהלה), והצבעה על אישורן
- בחירות מיוחדות: תוספת חבר/י הנהלה + חבר/ת ועדת האתיקה
  הגישו מועמדות להנהלה: יוליה לוי (חבל מודיעין), דודי גורין (טכניון-כרמל)
  הגיש מועמדות לוועדת אתיקה ומשמעת: זיו שינדלר (טכניון-כרמל)
22:00 - סיום משוער