האיגוד לספורט הניווט בישראל

Israel Sport Orienteering Association

<-- לחץ כאן לתפריט

ארכיון חדשות

הזמנה לאסיפה הכללית של איגוד הניווט
חדשות חדשות 16/06/2020
האסיפה הכללית השנתית תתקיים ביום שישי, 24/7/2020 בשעות אחר הצהריים.
בשל הנסיבות (קורונה), ובכדי להימנע מהתקהלות לא הכרחית במקום סגור, תתנהל האסיפה רק באמצעות אפליקציית זום, ולא בנוכחות פיזית. פרטים טכניים על השימוש באפליקציה, התחברות לאסיפה באמצעות זום, נהלי דיבור והצבעה - יפורסמו כשבוע לקראת האסיפה.
המשתתפים באסיפה מתבקשים להירשם מראש בדף האירוע.

האסיפה תחל בשעה 15:00. אם לא יהיו נוכחים (בזום) בשעה זו 2/3 מחברי האיגוד, האסיפה תידחה ל-16:00, ותתקיים עם כל מספר משתתפים (בזום).

סדר היום של האסיפה מוגדר בתקנון האיגוד (סעיף 5.3.1). השנה אין בחירות למוסדות האיגוד.

נושא מיוחד להצבעה במסגרת האסיפה הכללית:
- אישור תקנון האיגוד הקיים כ"חדש".
הסבר: בשנה שעברה אישרה האסיפה הכללית עדכון מקיף של תקנון האיגוד. בכדי שתקנון זה יקבל תוקף רשמי ע"י רשם העמותות, התבקש האיגוד להגישו עם מעקב אחר שינויים ביחס לתקנון האיגוד האחרון המתועד ברשם העמותות - תקנון ישן מ-2001, השונה בהרבה מהתקנון הנוכחי, ואשר אינו זמין כקובץ בר-עריכה. בכדי להימנע מהצורך להקליד את התקנון הישן ולבצע השוואה מייגעת בינו לבין התקנון הקיים, מבקשת הנהלת האיגוד להגדיר את התקנון הקיים כ"תקנון חדש", המחליף לחלוטין את התקנון הרשמי הישן מ-2001 (הליך קביל מבחינת רשם העמותות).

נושאים לדיון פתוח (במגבלות הזמן) בסעיף "שונות":
1. איפשור השתתפות באליפות ישראל לפי גיל, ללא השפעה על ניקוד אישי (פבל לויצקי)
2. דירוג וקטגוריות נפרדות לניווטי מאוץ (פבל לויצקי)
3. חסימת הפורום למי שאינם חברי איגוד (אלי סרגה)